Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice