Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
5. 3. 2019 - 30. 3. 2019
 
2.
Příjem žádostí
4. 4. 2019 - 5. 4. 2019
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které jsou platné od 4. 3. 2017.

Počet škol: 
17
Podaných žádostí: 
1183
Přijatých žáků: 
1068
Nepřijatých žáků: 
111
Vypsaných volných míst: 
1166
Vygenerovaných žádostí: 
1440
Přerušení správního řízení: 
31
Odložení školní docházky: 
188
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1427
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
4
Loňské odklady školní docházky: 
236

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí5 let6 let7 letPočet dětí celkem
50101
40628
30371148
2214336181
14722234960
Celkem dětí69092831198

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí5 let6 let7 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
2129978
Celkem vícenásobně přijatých dětí129939 dětí \ 78 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 39 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu jako zřizovateli a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro registrování žádosti je možné použít libovolný internetový prohlížeč podporující standard HTML5 jako Internet Explorer (od verze 9), Edge, Google Chrom, Opera, Firefox, Safari a další. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory.

Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader (u nových OS Windows je pdf prohlížeč součástí systému).

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá při generování žádosti a k identifikaci v průběhu přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje rovněž číslo pojištěnce.